INTEGRÁLT POLITIKA

Az Adu Alba Kft. alapvető célja kiváló minőségű, környezetvédelmi szempontból felügyelt, a munka-, és egészségbiztonsági előírásokat mindenben kielégítő ipari csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése annak érdekében, hogy megrendelőinek és az Adu Alba Kft. minden más partnerének és érdekelt feleinek igényeit teljes mértékben kielégítse.

Az Adu Alba Kft vezetőségének céljai és feladatai:

 • Tevékenységeink központjában a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe vevők állnak, részükre biztosítjuk a folyamatos, közvetlen tájékoztatást és kapcsolattartást,
 • Elsődleges és kiemelt figyelmet fordítunk vevőink véleményének megismerésére, ezáltal a tevékenységek minőségének folyamatos javítására.
 • A vevők változó igényeinek megértése, elvárásainak teljesítése és az ehhez tartozó folyamatos rugalmas alkalmazkodás, melynek érdekében a társaság vezetése megfogalmazta, dokumentálta és folyamatosan felügyeli, aktualizálja a mérhető minőség-, és környezetirányítási valamint munkavédelmi céljait.
 • Kiemelt feladatként kezeli a környezetvédelmi jogszabályi és társasági előírások betartását, mellyel társadalmi elvárásokat valósít meg.
 • Cél a környezet terhelésének a lehető legalacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzése alatt tartja a környezetre hatást gyakorló tevékenységeit, törekszik a káros hatások folyamatos csökkentésére, az élhetőbb működési környezet megteremtésére.
 • A korszerű eljárásokat, technikákat biztosító berendezéseket, gépeket folyamatosan beszerzi, és szakképzett személyzettel működteti.
 • A kulturált, tiszta környezet biztosítását szem előtt tartja, kiemelten a környezettudatos magatartás ösztönzésével, a szelektív hulladékgyűjtés korszerű megvalósításával
 • A vezetés biztosítja, hogy a társaság munkavállalói megismerjék az Adu Alba Kft. integrált politikáját, céljait és elvárja, hogy azokkal azonosuljanak
 • Munkatársait tudatosítja a folyamatos minőségi, környezettudatos és biztonságos munka biztosítása érdekében, melyet általános és egyénre szabott feladatokkal ér el. Megteremti a tudatos munkavégzés erkölcsi motiválását, a munkatársak együttműködését az Adu Alba Kft. valamennyi tevékenysége során.
 • Céljai megvalósítása érdekében integrált rendszerként kialakította, működteti és folyamatosan fejleszti az ISO 9001,ISO 14001valamint az MSZ 28001szabványok szerinti integrált irányítási rendszerét.
 • Az Adu Alba Kft. valamennyi tevékenysége során biztosítja a felmerülő esetleges vevői reklamációk, panaszok valamint a működés során feltárt belső eltérések azonnali megszüntetésére intézkedések meghozatalát, azok okainak feltárása után az előfordulás lehetőségeinek végleges kizárása érdekében.
 • Hosszú távú környezettudatos partneri kapcsolatot kíván kialakítani mindazokkal a beszállítókkal, alvállalkozókkal, akik azonosulnak az Adu Alba Kft. célkitűzéseivel.
 • Az Adu Alba Kft. hatékony, gazdaságos és hosszú távú működésének biztosítása.

Az Adu Alba Kft-nél a minőségért, környezetért és munkabiztonságért viselt felelősség minden munkatársra vonatkozik, nem korlátozódik az irányítást, ügyvezetést és ellenőrzést végző személyekre.

Az Adu Alba Kft. vezetősége elvárja, hogy minden foglalkoztatott ismerje, és saját munkakörében alkalmazza az integrált irányítási rendszer előírásait, ennek megfelelően végezze tevékenységeit, biztosítva ezzel a termékek jó minőségét és a környezet védelmét, saját és munkatársai egészségét és munkabiztonságát.

We sell satisfaction!